Пацієнтам
Права пацієнтів Пацієнти України мають широкий перелік прав і обов’язків, хоча рідко про це пам’ятають. читати далі
Профілактика Будь-яку хворобу простіше (та дешевше) попередити, ніж потім лікувати. Й це правило справедливо стосовно інсульту: у більшості випадків його наслідки призводять до втрати працездатності й навіть інвалідності. читати далі
Реабілітація Щороку велика кількість людей переносить інсульт, й на щастя, всі вони мають шанси на відновлення. Оскільки цей стан дуже поширений і, відповідно, добре вивчений, медичні фахівці розробили для таких пацієнтів досить багато ефективних програм реабілітації, тобто відновлення втрачених в наслідок інсульту нейрофізіологічних функцій. читати далі
Лікування інсульту Інсульт — це загрозливий для життя стан, тому вимагає швидкої діагностики і негайного застосування лікування. читати далі
Куди звертатись читати далі

Права пацієнтів

Пацієнт – це людина, яка звернулась по допомогу до закладу охорони здоров’я чи медичного спеціаліста.

Пацієнти України мають широкий перелік прав і обов’язків, хоча рідко про це пам’ятають.

Отже, Конституція України, Цивільний кодекс, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та інші нормативні акти визначають такі права пацієнтів:

права пацієнтів

 • право на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги, та вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій;
 • право на отримання достовірної і повної інформації про стан свого здоров’я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я;
 • право на інформовану згоду щодо застосування методів діагностики, профілактики та лікування та право відмовитись від лікування;
 • право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні;
 • право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров’я, на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім’ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката;
 • право направлятися для лікування за кордон у разі необхідності подання того чи іншого виду медичної допомоги хворому та неможливості її надання в закладах охорони здоров’я України;
 • право відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди;
 • можливість проведення незалежної медичної експертизи у разі незгоди громадянина з висновками державної медичної експертизи, застосування до нього заходів примусового лікування та в інших випадках, коли діями працівників охорони здоров’я можуть бути ущемлені загальновизнані права людини і громадянина;
 • право на оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я.

При цьому, обов’язки у пацієнтів прямо не визначаються, а випливають з прав лікаря.

Так, відповідно до статті 34 Основ лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров’ю населення.

Лікар не несе відповідальності за здоров’я хворого у разі відмови останнього від медичних приписів або порушення пацієнтом встановленого для нього режиму.

Таким чином, до обов’язків пацієнтів можна віднести:

 • обов’язок виконання медичних приписів лікаря;
 • обов’язок виконання правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я.

http://old.minjust.gov.ua/29268